„IZIRÁJDER” Autósiskola

Banci BT

 • 4183. Kaba, Petőfi Sándor utca 11.
 • +36205520680

KÉPZÉSI ENG. SZÁMA: HA/KV/NS/A/234-3/2006

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: B/2020/000798

 „B” kategóriás (személygépkocsi) gépjárművezető képzés

Tisztelt leendő gépjárművezető!

Tanfolyamra 16,5 életév betöltése után lehet beiratkozni.

 A tanfolyam megkezdése előtt orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, melynek igazolását a képzőszerv részére be kell mutatni.

Tanfolyamra legalább az alapfokú iskola elvégzése után lehet. Az alapfokú iskolai végzettség igazolásához a vizsgázónak az első elméleti vizsgára el kell vinnie a bizonyítványát és ott be kell mutatni. Ha ezt elmulasztja, újabb vizsgára nem írható ki addig, míg be nem mutatja a vizsgabizottság ügyfélfogadójában.

Az elméleti képzést lehet tantermi és E-learning (internetes) formában végezni.

Az tantermi oktatás időtartama 34 óra.

Ez idő alatt:

 • közlekedési ismeretek: 20 ó
 • járművezetés elmélete: 6 ó
 • szerkezeti ismeretek: 2 ó
 • elsősegély-nyújtási ismeretek: 6 ó

 tárgyakból  biztosítunk képzést.

A foglalkozások heti 2-3 alkalommal 17 órától kerülnek lebonyolításra, az adott tanuló csoport igénye szerint, a következő helyszínen: Kaba Jókai u. 4.

 

Alkalmanként 4 x 45 perc időtartamban, 10 perces szünetekkel.

Az elméleti oktatásról hiányozni nem szabad

Az esetlegesen hiányzóknak pótfoglalkozáson kell részt venni.

Az e-learninges tanulást a tanulók otthonukban a saját időbeosztásuknak megfelelően végezhetik.

 Elméleti vizsgára az bocsátható, aki betöltötte 16 és háromnegyed életévét és valamennyi oktatáson részt vett, illetve rendelkezik az e-learning oktatás igazolásával.

       Az elméleti tárgyak közül felmentés csak az elsősegély-nyújtási ismeretekből adható.

       Az elsősegély-nyújtó vizsga alól felmentést kaphat az, aki 1984 január 1. után elsősegély-nyújtó vizsgát tett és ezt megfelelően igazolni tudja, vagy a szakirányú végzettség esetén a Vöröskereszt Debrecen Hatvan utca 37 sz. alatti irodájában a szakirányú végzettséget igazoló okmány bemutatása után kapott igazolással tehető meg.

       A sikeres KRESZ vizsga után kerülhet sor a gyakorlati képzésre, amely két részből áll.

Az alapoktatás a Debrecen-apafai rutinpályán történik.

A forgalmi oktatás Debrecenben és környékén kerül lebonyolításra.

A gyakorlati óra időtartama 50 perc + 10 perc szünet.

A „B” azaz személygépkocsi kategória gyakorlati oktatásának minimális óraszámai:

 • járműkezelés                                     9 óra
 • városi vezetés                                 14 óra
 • országúti vezetés                              4 óra
 • éjszakai vezetés                                2 óra
 • forgalmi vizsga                                 1 óra      
  Összesen                                          30 óra

Forgalmi vizsga csak a kötelezően előírt óra (29) és km (580) levezetése után tehető.

 A tanfolyam díjait és az elméleti alapvizsga díját személyesen az iskola irodájában lehet befizetni.

Az esetleges KRESZ pótvizsga díját a Vizsgabizottság pénztárába (Debrecen Széchényi u. 46 földszint) kell befizetni. Pótvizsgára az ott kapott számla másodpéldányával az épület földszintjén lévő ügyfélfogadóban lehet jelentkezni.

 A gyakorlati vizsgadíjakat mindig az adott vizsgaesemény előtt kell a vizsgabizottság pénztárába befizetni. Az ott kapott számla másodpéldányát az oktatónak kell átadni.

Elsősegély-nyújtó vizsgára csak  személyesen lehet bejelentkezni, a Vöröskereszt irodájában (Debrecen Hatvan u. 37.) vagy telefonon

 a 06-52-316-330 és 06-52-316-679 számokon.

A tanulónak kötelessége az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, valamint tudásának és képességeinek megfelelően teljesíteni.

A képzőszervnek kötelessége a jelöltet maximálisan felkészíteni a vizsgákra és a közúton adódó helyzetek pontos és biztonságos megoldására.

Amennyiben a jelölt más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie, amelyen a képzőszerv leigazolja az addig lezajlott oktatási folyamatot.

Felügyeleti szervünk:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL,

Debreceni Járási Hivatala

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont

4025 Debrecen Széchenyi u. 46.

Tel.: 06 52 502103

A tanfolyam elvégzéséhez sok sikert és balesetmentes vezetést kívánok.

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte képzőszervünket.

Kenéz Imre
iskolavezető